Khóa học này bao gồm 7 chủ đề sinh hoạt. Mỗi chủ đề sinh hoạt được thiết kế để chia sẻ những thông điệp chính, các kết quả hoặc trình bày các cách người chăm sóc trẻ có thể sử dụng để hỗ trợ trẻ phát triển kỹ năng đọc hiểu.

Khóa học này hướng dẫn cách điều hành trực tiếp các buổi sinh hoạt của CLB NCST Tiểu học. Người điều hành và nhóm/cá nhân người chăm sóc trẻ có thể sử dụng nội dung này.

Thời lượng:


3-4h bao gồm cả thời gian thảo luận nhóm


Trang thiết bị sử dụng:


Điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính để bàn


Internet:


Bạn cần có mạng internet và đủ dung lượng để thực hiện khóa học trực tuyến.


Bạn có thể tải khóa học hoặc những phần nhỏ của khóa học về điện thoại của mình. Dung lượng của khóa học là ???MB.


Cơ sở Dự án:


Khóa học này của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em hỗ trợ cộng đồng và gia đình tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ tiểu học. Khóa học này được xây dựng trên những phương pháp đã được chứng minh.